10.Dzień2-Day2 Liverpool Dworzec-Railway station 6.10.2012 (17)