16.Dzień9-Day9 Greenwich Południk Zero-The Meridian Line 13.10.2012 (1)