Peace & Love/Pokój & Miłość

„People can call themselves civilized when they stop with killing each
other and with killing animals”.

„Na miano cywilizowanych ludzie zasłużą dopiero wtedy gdy przestaną zabijać się nawzajem,przestaną zabijać zwierzęta”.

Beatlemarek

War is Over!  Speak Up - Zapraszam i Polecam

  

                                                                                                                             Wszystkie Prawa Zastrzeżone/All Rights Reserved

 

Be Sociable, Share!